Studii Financiare Articole Economie Investitii Ovidiu Petru, ASF: Suntem conștienți de magnitudinea și complexitatea strategiei pieței de capital care necesită organizare, planificare și monitorizare a etapelor, termenelor de realizare și factorilor responsabili implicați
Actualitate Economie Investitii

Ovidiu Petru, ASF: Suntem conștienți de magnitudinea și complexitatea strategiei pieței de capital care necesită organizare, planificare și monitorizare a etapelor, termenelor de realizare și factorilor responsabili implicați

Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 – 2026, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 506 publicată în Monitorul Oficial în 30 mai 2023, reprezintă un pilon foarte important pentru dezvoltarea și consolidarea pieței de capital autohtone, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prin intermediul acestui document sunt create premisele pentru creșterea finanțării prin intermediul acestei piețe, cu efecte pozitive asupra dezvoltării mediului de afaceri și a economiei naționale.

,,Această strategie este o realizare în premieră a pieței de capital românești, ce capacitează într-un efort colectiv cele mai reprezentative forțe ale acesteia, de la A.S.F. la instituții de piață, de la asociații profesionale la investitori. Suntem conștienți de magnitudinea și complexitatea acestui proiect care necesită organizare, planificare minuțioasă și monitorizare a etapelor, termenelor de realizare și factorilor responsabili implicați. În acest context și având în vedere specificul și importanța particulară a unora din obiectivele specifice incluse în strategie, la nivelul A.S.F. au fost inițiate încă din perioada anterioară o serie de demersuri legate de realizarea acestor obiective, precum: revizuirea cadrului legal aplicabil în domeniul pieței de capital prin elaborarea unor proiecte de acte normative incluse în cadrul Planului de reglementare al A.S.F. pentru anul 2023 și cooperarea cu celelalte părți implicate în procesul de autorizare a unei contrapărți centrale autohtone”, a declarat domnul Ovidiu Petru, Director general în cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 – 2026 a fost conturată în jurul a nouă obiective generale care se împart în mai multe obiective specifice. Obiectivele cuprinse în Strategie vizează aspecte importante pentru dezvoltarea pieței de capital, precum îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital, creșterea participării investitorilor individuali și a mediului de afaceri la piața de capital, creșterea rolului investitorilor instituționali, facilitarea finanțării pe termen lung prin mecanisme de piață, susținerea digitalizării și a inovației financiare, susținerea dezvoltării pieței locale de capital privat și de capital de risc, stimularea investițiilor verzi.

Proiectul Strategia națională pentru piața de capital s-a derulat începând cu luna octombrie a anului 2020, cu implicarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Ministerului Finanțelor, consultanța fiind asigurată de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Proiectul, finanțat de către Comisia Europeană, s-a derulat în trei etape. Prima etapă, finalizată în februarie 2021, a constat în elaborarea de către OCDE a unui raport privind caracteristicile cheie ale sectorului corporativ, accesul la finanțare și starea actuală a pieței de capital din România. În cea de-a doua etapă a fost elaborat Raportul diagnostic privind problemele structurale și barierele semnificative în dezvoltarea pieței de capital din România – ”Developing a Capital Market Strategy for Growth in Romania”, care a cuprins inclusiv recomandări OCDE ce au avut drept scop sprijinirea dezvoltării pieței de capital din România, astfel încât aceasta să ocupe un rol central în promovarea creșterii economice. Ultima etapă a acestui proiect a constat în elaborarea proiectului Strategiei, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor spre consultare publică, forma finală a Strategiei fiind definitivată ulterior analizării observațiilor și propunerilor primite din piață.

Implementarea Strategiei prin atingerea obiectivelor sale generale și specifice va conduce la creșterea rolului și a dimensiunii pieței de capital autohtone la nivelul economiei naționale, prin atragerea de noi categorii de investitori, precum și de noi emitenți, prin creșterea lichidității și a atractivității instrumentelor tranzacționate.

Exit mobile version