April 12, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Economie Opinii Popular Studii

2023 financiar: riscul de a nu ști ce nu știi

În alegerea dintre două alternative rele, decizia trebuie bazată pe principii, reguli și teorie.

În contextul uber-competitiv al economiei financiare, managementul riscului devine o unealtă indispensabilă de administrare, a economiilor, creditelor, investițiilor, pensiilor și asigurărilor pentru a finanțelor personale și familia cetățeanul modern, educat financiar și prosper economic. Mecanismele de guvernanță care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a acestor riscuri financiare și operaționale devine modus operandi în lumea incerto financiară și economică a lui 2023.

Riscurile pieței financiare sunt de trei categorii generale, o reprezentare a incertitudinii pentru un investitor, participant la o schema de pensie privata, asigurat financiar, debitor sau creditor:

 –  riscurile pe care le știi ca investitor, le cunoști și ți le asumi, ex-ante,

– riscurile pe care le știi ca investitor dar care se pot materializa în scenarii pe care nu le intuiești acum

– riscurile pe care nu le știi că nu le știi.

Contextul multidimensional al riscului (meta-riscuri) prezent necesită din partea autorităților se supraveghere abordări pro active de reglementare. Banca centrală și autoritatea de supraveghere a piețelor non-bancare sunt cele două entități care stau de gardă la protejarea averii financiare și investiționale a publicului. Cele două instituții fundamentale pentru România competitivă economic și financiar cunosc foarte bine aceste categorii de riscuri, care, dacă nu sunt adresate proactiv de către administratorii băncilor și fondurilor, se pot materializa în dezechilibre ale stabilității financiare.

Cele mai importante riscuri materializate în 2022

 1. Riscurile consecutive și remanente ale efectelor crizei sanitare (costurile de asistență medicală, deficitul de medicamente, personal, investiții)
 2. Riscul deciziei investiționale insuficient informate, de psihologie financiară negativă
 3. Riscul prin deteriorarea echilibrelor macroeconomice locale și europene generate de conflictul armat
 4. Riscul din deprecierea valorii titlurilor de stat în portofoliile de obligațiuni ale fondurilor datorită dobânzilor în creștere
 5. Riscul de încetinire a ritmului de creștere economică, de finanțare mai scump și pe termen mai scurt a deficitelor fiscale
 6. Riscul creșterii ratelor dobânzilor la împrumuturi pentru toți debitorii, persoane fizice sau juridice
 7. Riscului crescut de piață cauzat de volatilitatea corelată și ridicată pe piețele financiare
 8. Riscul inerent al incertitudinii evaluării instrumentelor financiare, al obligațiunilor, acțiunilor, investițiilor alternative de capital privat
 9. Riscul cumulat al unui portofoliu investițional, chiar bine diversificat, în corecție generalizată a piețelor
 10. Riscul instrumentelor noi, alternative; promisiuni mari, livrări negative. Piața jetoanelor cripto

Câteva din cele mai importante riscuri în perspectiva anului 2023:

Riscul de piață cauzat de o volatilitate ridicată pe piețele financiare, anul 2023 va fi volatil, ca și 2022

 • Anul 2022 în care am (re)învățat că în cazul când un credit devine fezabil și atrăgător prin decizia de monedă de finanțare sau prin alegerea de cotație la Robor vs. IRCC, atunci decizia de luare a nu trebuie să depindă de moneda denominării acestuia sau de indicatorul variabil al costului creditului
 • Pariurile macroeconomice pe termen scurt, pe factori macroeconomici ce sunt în afara controlul debitorului, cel care își finanțează active pe termen lung (decizie în controlul debitorului) sunt întotdeauna, și până la urmă, în cel mai bun caz, fără avantaj financiar net. Pariurile macroeconomice individuale, nu sunt, niciodată câștigătoare,  ci pierderi. Într-o piață competitivă, pozițiile temporare de favorabilitate, fie pentru un creditor sau debitor, nu sunt pe termen lung
 • IRCC va fi același nivel ca și Robor, confirmând regula din teoria investițiilor că deciziile de investiții personale bazate pe pariuri macroeconomie sunt, în general, neutre, adică nu aduc un surplus de profit. Pariurile pe dobândă (fixă vs variabilă, Robor vs. IRCC) pe monedă (euro vs. leu) deși par la un moment dat interesante și productive pe termen scurt, se pot dovedit pe întreaga durată a unui credit, că sunt de fapt irelevante financiar pentru debitor – ce primești la pod dai la vamă.
 • Anul 2023 a confirmat, încă o dată, că investițiile în pariuri pe cursul valutar sunt cu mare probabilitate, cel puțin pentru investitorul individual, perdante. Oricum și investitorul instituțional pierde și el mai întotdeauna, dar asamblează aceasta pierderi în portofoliul larg al tuturor clienților sau le apelează cu denumiri sofisticate care să placă auditorilor financiari ca tehnică de hedging, de protecție la risc sau de intenție de deținere până la maturitate a unui titlu care v-a recupera pierderea până la scadență.

Riscul de guvernanță corporativă inadecvată, neinformată, reactivă

               În administrarea acestui risc de guvernanță a administratorilor de investiții, este de apreciat inițiativa legislativă recentă a ASF de a introduce la nivelul entităților administratori de fonduri de pensii private a unui comitet de investiții format din membrii independenți care va adopta deciziile operațiunile de (dez)investire. La fel, introducerea unui comitet de remunerare este o măsură adecvată, în ton cu legislația și bunele practici ale guvernanței corporative moderne, după modelul administrării pentru întreprinderilor strategice de stat.

               Un comitet de investiții oferă un grad de confort sporit de independență și obiectivitate, de încredere și siguranță pentru decizii mai bine informate de administrare a investițiilor, de analiză  prealabilă bazată pe date solide și veridice. Decizia colectiva devine astfel mai robustă, obiectiva și mai informată, îmbunătățind robust procesul de evaluare a oportunităților investiționale și de plasare a activelor în contextul riscului general, sistematic al întregului portofoliu. Un comitet de investiții contribuie și la încrederea participanților dar și publicului în întreg procesul deciziei de investiții. Comitetul este responsabil cu urmărirea, raportarea și evitarea conflictelor de interese, pentru construirea și menținerea de o bună reputație și integritate a administratorului în grija lui fiduciară de a pune interesele clientului pe primul loc.

               Un comitet de investiții este obligatoriu să fie la rândul său supravegheat responsabil de un alt set de experți, cu abordare obiectivă, exterioară, dar competentă și independentă. Iar această  abordare de verificare și control, care nu este o analiză de necesitate sau de fezabilitate a investiției, – aceasta este jobul administratorului, ci una de supervizare și supraveghere la modul general a întregului proces, mai ales a inputurilor folosite în modelelor de evaluare și compunerii scenariilor de materializare a riscului total. Din punct de vedere al guvernanței corporative a procesului de management al investițiilor, necesitatea unui comitet extern de investiții, reglementată de autoritate pe acest subiect este oportună.

Riscul inerent al incertitudinii evaluării instrumentelor financiare. Valoarea obligațiunilor depinde aritmetic și de nivelul dobânzilor din piață

               Prudența și perspectiva pe termen lung este combinația simplă dar productivă de urmărire a raportului investițional optim pe termen lung de risc-randament. Optimizarea, prin procedura de alocare a activelor în cadrul managementului portofoliilor investiționale.

               Este firesc că după o perioadă fastă de profitabilitate indusă de dobânzile mici și un preț al riscului scăzut, de legislație binevoitoare de suport al începuturilor unui sector de interes major și progres pentru întreaga societate românească, pendulul aspru al piețelor să se întoarcă implacabil și spre scăderea valorii portofoliilor de obligațiuni cu durata lungă de investiție. Era dobânzilor foarte scăzute se încheie. Proiectele ușor și ieftin de finanțat, ce promiteau randamente atractive investitorilor datorită dobânzilor mici, se vor dovedi nefezabile.

Riscul apariției corelațiilor pozitive între instrumentele financiare exact la momentul nepotrivit

               Corelația dintre valoare/preț și dobândă este negativă. Însă corelația între dobândă și randamentul investiției în obligațiuni până la scadență (cel subsecvent, până la maturitate) este pozitivă.

               Efectul de matematică financiară s-a manifestat pe alocarea pe obligațiuni, dar și pe cea de acțiuni, cea care a avut la fel de mult de suferit în concertul general al scăderii corelate a tuturor piețelor bursiere. Combinația amară de scădere a valori obligațiunilor pe termen lung cu deprecierea valorii acțiunilor din portofoliul investițional a dus la o performanță insuficientă atât față de așteptările pe care ne-am obișnuit să le extrapolăm ca participanți la sistem cât și versus rata inflației. Dacă la această scădere reală, concomitentă a ambelor alocări pe cele două clase mari de active, acțiuni și obligațiuni, se adaugă și deprecierea nominală a întregului portofoliu indusă de inflație, rezultatul este, pentru prima data, o pierdere reala averii investitorului. În cazul în care instrumentul este deținut până la scadentă, pierderea temporară din evaluarea aritmetică a obligațiunii se va recupera integral, ceteris paribus.

               Dacă valoarea prezentă este formula aritmetică prin care toate veniturile viitoare degajate de un instrument financiar se pot actualiza (teoretic) pentru a le face comparabile în prezent. În aceasta presupunere teoretică este important de ținut cont că o fracție depinde mai mult de numitor decât de numărător. Rata de actualizare a fluxurilor viitoare (numitorul fracției) conține majoritar dobânda de referință a băncii centrale dar și o primă de risc combinată din incertitudinea în viitor și din ratingul de risc de neplată a dobânzilor și a principalului obligațiilor. O rată de actualizare scăzută – un numitor mic – rezultă în fracția mare, adică valoarea curentă a obligațiunii. Dar cum pendulul economiei financiare este mecanismul obiectiv de alocare și realocare a capitalului la risc, când dobânzile cresc, rata de actualizare crește, fracția scade, valoarea prezentă a fluxurilor viitoare și deci a obligațiunii scade. Dacă investitorul administrator dorește și poate să-și mențină investiția până la scadență, încet dar sigur această valoare, temporar depreciată, va tinde spre cea nominală atunci când, matematic financiar, prețul și valoarea vor coincide din nou, ca la emisiunea titlului.

               În fața matematicii financiare, ce impune aceiași regulă la toate instrumentele financiare de evaluat, administratorul de investiții poate obține un randament competitiv datorită primei superioare de risc asumat mai mare, parte componentă a numitorului fracției. Supraveghetorul îndrumă foarte clar limita de alocare a activelor (obligațiuni și acțiuni), deci pentru competitori, loc prea mult de întors nu este din modificarea acestor procente de alocare.

               Plasamentele alternative (imobiliare, private equity) sunt atrăgătoare pentru investiții doar în măsura în care fac promisiunea de randament superior obținut în constrângerea menținerii pe termen lung. Cu presupunerea implicită în decizia investițională – acest randament este eficient prin raportare la riscul adăugat întregului portofoliu.

Riscul dinamic al unui portofoliu investițional

               Riscul unei investiții de portofoliu are două componente, cea individuală și cea de relație (corelație) cu celelalte riscuri din portofoliu. Corelațiile negative între evoluția activelor sunt reductoare de risc, însă cele pozitive vor crește riscul întregului portofoliu, mai ales în piețe în corecție (bear market). Cu toate aceste riscuri, 2022 a fost:

 • Anul în care am (re)învățat cât de profitabile pot fi acțiunile la firmele conduse cu management financiar profesionist, generos și înțelept, care plătesc dividend după așteptările investitorilor
 • Anul în care am (re)învățat că investițiile nu sunt în acțiuni și obligațiuni ci în companiile care le emit, în oamenii care le conduc și care lucrează în ele, în produsele și serviciile pe care le oferă

               Opiniile investiționale, oricât de bine argumentate și exigent verificate în scenarii multiple de risc, în analiza riguroasă a datelor istorice, cu statistica și estimările trendurilor de către cel mai obiectiv algoritm, toate conțin inerent slăbiciunile factorul uman programator – dezvoltator. Slăbiciuni care sunt sau pot fi puncte tari, dar care ori nu se manifestă acum ori întârzie să se îndeplinească.

               În managementul de investiții, chiar dacă analistul are dreptate în argumentul unei decizii (investiție sau dezinvestiţie, prin omisiune sau comisiune), dacă nu o are chiar la timp (prea repede sau prea târziu) este exact ca și cum nu are deloc dreptate, este de fapt, până la urmă, în eroare decizională.

După perioada de creștere susținută a economisirii (în pandemie românul a economisit, în medie, 1 miliard de euro pe lună) acum se observă o scădere a acestora (privat) și mai puțin pe corporate.

În 2023 inflația va fi moderată dar persistentă, iar creșterea economică va încetini. Inflația este de natură fundamentală, structurală și depreciază puterea de cumpărare a veniturilor, dobânzilor, dividendelor, dar și prețul obligațiunilor pe termen lung:

               – Capacitatea acestor instrumente financiare – obligațiuni private și de stat, ca diversificator eficient   al riscului portofoliilor investiționale, va rămâne scăzută prin corelație cu celelalte active

               – Scenariul cel mai probabil este o performanță suboptimală, pe termen scurt (2023) probabil și mediu,    pentru fondurile de investiții, de pensii, etc

Fig 1: – Recuperarea pierderii financiare inițiale necesită câștiguri în mod constant și pe termen lung

Pentru a investii pe termen lung, investitorii trebuie compensați cu dobânzi mari, dar guvernele și corporațiile nu sunt dispuse să ofere dobânzi acoperitoare pe termen lung a scăderii puterii de cumpărare a economisirii și a investițiilor în obligațiuni pe termen lung.

Fig 2: Corelația pozitivă (atunci când prețurile scad în tandem) între instrumentele de tip acțiuni și obligațiuni va continua să rezulte în pierdere financiară marcată în averea investitorilor

Pentru 2023 sunt puțin probabile evenimente bursiere de corecție semnificativă, dar se poate anticipa o necesară reordonare impusă de rigorile pieței pentru modele de busines mai reziliente, competitive și inovative, eficiente energetic și care se pot achiziționa, de către investitorul bursier, la un preț atractiv, bazat pe date economice fundamentale și profitabilitate susținută.

Riscurile din combinația de riscuri: în piețe în corecție, corelația pozitivă a riscurilor crește, riscul portofoliului crește dar nu și speranța de randament superior

               Pentru piețele financiare, anul 2022 a fost provocator, volatil, breaking news politice, militare, economice, sociale. Aproape contraintuitiv, veștile rele din economie, politică, au fost,  mai întotdeauna, percepute ca vești bune pentru piețele financiare. Investitorii au sperat că veștile mai puțin bune economice sau politice vor fi incorporate de băncile centrale într-o eventuală decizie de pivot spre relaxarea politicilor monetare. Dar nu a fost așa, 2022 a fost:

 • Anul în care am realizat că după era banilor ieftini și lichiditatea abundentă de dolari și curs de schimb prietenos, pendulul competitiv al finanțărilor scumpe se întoarce neprietenos
 • Anul în care obligațiunile pe termen lung au scăzut drastic în valoare, obligând investitorii să își regândească strategia de alocare a activelor și să-și alungească orizontul investițional
 • Anul în care am învățat că economia reală, cea a mărfurilor și a producției este la fel de importantă ca economia nominală, cea a dobânzilor, cursului valutar și a investițiilor
 • Anul 2022 a fost anul corelațiilor foarte puternice între activele investiționale, adică le-a scăzut valoarea de piață la toate, concomitent. În corecție bursieră (bear market), scăderile se corelează în efectele negative

Riscul instrumentelor noi, alternative: promisiuni mari, livrări negative. Piața cripto

În anul 2022 investitorii au realizat că jetoanele cripto nu sunt defel active investiționale care să promită dacă nu reducerea riscului măcar o ușoară tendință contra inflaționistă. Acestea nu au oferit randament,  reducere de risc, sau protecție la inflație. Doar spumă de marketing oneros, periculos mai ales pentru investitorii tineri.

 • Anul în care s-a dovedit din nou, că supraveghetorii, aşa cum tindem să îi blamăm de multe ori pentru conservatorism sau birocrație excesivă, trebuie sa mențină stabilitatea și funcționarea piețelor.
 • Meritul lor de a cere și verifica, de a impune rigoare procedurală dar mai ales investițională, administratorilor este un bun social de preț, apreciat mai ales în timpuri de provocare economică, financiară, politică și socială
 • Anul în care am învățat că sfaturile de pe internet, ale consultanților trebuie urmărite cu multa îndoială

               În concluzie, reglementarea promovată recent de ASF este necesară, adecvată contextului și adresează proactiv riscurile latente din operațiunile de investiții ale fondurilor private de pensii.

               Educația financiară se face pe cifre reale, pe calcule corecte și replicabile, pe declinări profesionale de responsabilitate pentru sfaturi investiționale dar mai ales pe evidenţierea regulii zero a piețelor financiare:

“Regulile Finanțelor Comportamentale urmăresc, în primul rând, menţinerea confortului psihologic individului, din administrarea investiţiilor personale prin protecţia capitalului, şi, doar în secundar, prin urmărirea de randamente superioare. Ciclurile economice sunt fireşti şi necesare; lipsa lor ar duce la menţinerea inechitabilă şi ineficientă a învingătorilor şi a celor cu mai puţin succes în tabere separate definitiv Mecanismul pieței funcționează cel mai bine, atunci când reușește să prindă, pe cei mai multi dintre investitori, de cele mai multe ori, pe picior greșit. “

A. Mitroi: Finanțe Comportamentale – Managementul investițiilor și al averii individuale, Editura ASE

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X