July 25, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Asigurari Popular Trending

Cum și-au rezolvat problema cu RCA aproape 1000 de șoferi, doar în 2022? Metoda gratuită care te scapă și de judecată

SAL-Fin, entitatea care se ocupă, în principal, cu soluționarea amiabilă a litigiilor dintre firmele de asigurare și clienți sau păgubiți, a gestionat, anul trecut, peste 1200 de dosare, 782 dintre acestea fiind soluționate în favoarea consumatorilor. Aproape toate cazurile vizează spețe privind despăgubiri în baza poliței RCA.

Într-o perioadă în care numărul conflictelor dintre asigurătorii RCA și păgubiți este în creștere, lucru observabil atât din evoluția petițiilor primite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cât și din cea a proceselor dintre firmele de asigurare și păgubiți sau mandatari ai acestora, consumatorii au la dispoziție o soluție gratuită și rapidă care le poate rezolva problemele.

Doar 118 hotărâri pronunțate de conciliatorii SAL-Fin, profesioniști cu experiență în domeniu, au fost contestate în instanță de către firmele de asigurare. Singurele două societăți care au ales această cale sunt Euroins și Generali. Aceasta înseamnă că proporția respectării deciziilor SAL-Fin este de peste 81%. Majoritatea soluțiilor favorabile consumatorilor au fost finalizate prin impunerea unei soluții, puțini dintre consumatori optând la începutul procedurilor pentru varianta propunerii unei soluții. Procedura de accesare a SAL-Fin este gratuită, ca și derularea analizei, iar perioada în care dosarele sunt soluționate este una scurtă.

Potrivit ultimelor date SAL-Fin, timpul mediu de soluționare a unui dosar prin varianta impunerii a fost de 42 de zile, în timp ce consumatorii care au ales varianta propunerii unei soluții au avut de așteptat 24 de zile.

Care sunt principalele probleme invocate de consumatori și rezolvate de conciliatorii SAL-Fin?

Așa cum arătam și mai sus, aproape toate dosarele gestionate de SAL-Fin vizează piața asigurărilor, în principal RCA. Iată și care sunt probleme principale invocate de păgubiți:

 • depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în
  baza contractelor RCA/ solicitarea de penalități cuvenite consumatorilor pentru întârzierile
  în plata despăgubirilor/ diferențelor de plată la despăgubiri în baza contractelor RCA;
  • diferența mare dintre sumele propuse de către asigurători în dosarele de daună și calculele
  pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau constatărilor din unitățile de service
  (în cazul RCA) sau, în cazul celorlalte asigurări, diferența mare între sumele propuse de
  asigurători și sumele maximale prevăzute în contractele de asigurare; stabilirea valorii de
  piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările
  vehiculelor în cauză;
  • lipsa de comunicare transparentă a calculelor pe care asigurătorii le fac în stabilirea
  cuantumului daunelor; justificarea insuficientă a soluțiilor adoptate de către asigurători;
  • solicitarea sumelor considerate cuvenite de către consumatori pentru închirierea de
  autoturisme sau lipsa de folosință în baza contractelor RCA.

Cele mai multe dosare gestionate de conciliatori vizează probleme cu societățile Euroins (475), Groupama (81), Grawe (52), Allianz Țiriac (52), Omniasig (48), Asirom (31) și Generali(24).

Ce este și cum poate fi accesat SAL Fin?

Consumatorii de produse financiare non-bancare se pot adresa SAL-Fin pentru soluționarea alternativă a disputelor care se nasc din relația contractuală dintre acesta și comerciantul unor astfel de servicii.

Prin consumator înțelegem orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activității sale profesionale.

Vedeți AICI care au fost cele mai “valoroase” cazuri rezolvate de SAL-Fin în folosul consumatorilor

Comerciantul sau profesionistul cu care un consumator este într-un litigiu poate fi orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată care acţionează în cadrul activităţii sale în sectoarele pieței financiare non-bancare, respectiv asigurări-reasigurări, piața de capital și pensiile private.

Accesarea procedurilor SAL-Fin poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet, cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.

Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-Fin care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.

Consumatorii pot alege dintre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:

 • propunerea unei soluții (conciliere);
 • impunerea unei soluţii (conciliere).

AICI regăsiți toate documentele necesare inițierii și parcurgerii procedurii de mediere prin intermediul SAL Fin

Soluționare prin propunerea unei soluții sau prin impunerea unei soluții

Așa cum arătam și mai sus, consumatorul poate opta fie pentru o procedură cu impunerea unei soluții fie pentru una cu propunerea unei soluții. Vă prezentăm, mai jops, ce înseamnă cele două formule, așa cum sunt ele prezentate de către reprezentanții SAL-Fin.

Procedura de soluționare prin propunerea unei soluții

reprezintă soluționarea unui litigiu sub supravegherea și îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-Fin. În urma propunerilor făcute de acesta, a sugestiilor și concesiilor părților, se poate ajunge la un rezultat unanim acceptat. Înainte de a accepta soluţia propusă, părţile sunt informate cu privire la: posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă, faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară, precum și că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare.

Procedura de soluționare prin impunere a unei soluții

conciliatorul in litigiu este desemnat in sistem ciclic. Înainte de a alege această posibilitate de soluţionare a litigiului, părţile sunt informate cu privire la condițiile speciale ale unei astfel de alegeri, și anume: caracterul obligatoriu al soluţiei întrucât părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia, niciuna dintre părţi nu se poate retrage din procedură și implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată. Soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X