September 30, 2023
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Asigurari Popular

Valabilitatea polițelor RCA emise de Euroins a fost prelungită. Peste 1,6 milioane de șoferi au încă RCA la Euroins, iar 800.000 beneficiază direct de măsură

Prin OUG 71/01.09.2023, Guvernul României a adoptat propunerea Autorității de Supraveghere Financiară ( ASF) de a prelungi cu 3 luni valabilitatea polițelor de asigurare emise de Euroins, societate în faliment. Ultimele date disponibile arată că circa 800.000 de șoferi vor reuși, astfel, să ducă până la capăt polița cumpărată de la Euroins.

Potrivit prevederilor ordonanței de urgență mai sus menționată: ”Pentru poliţele de asigurare/reasigurare, încheiate de societățile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvență în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, termenele de încetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevăzute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu 90 de zile.”. Așa cum reiese din text, măsura se aplică tuturor polițelor Euroins, deci nu numai RCA, însă portofoliul societății era format în proporție de peste 96% din asigurări de răspundere civilă auto.

Ultimele date arată că mai sunt în vigoare peste 1,6 milioane de polițe RCA emise de Euroins, iar în lunile septembrie, octombrie și noiembrie vor expira în jur de 800.000. Deci în jur de 800.000 de șoferi beneficiază direct de efectele OUG care prelungește valabilitata peste data de 8 septembrie, când tot portofoliul Euroins ar fi trebuit să expire, conform legilor anterioare

Redăm, mai jos, explicații pe larg oferite de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), instituția care se ocupă cu plata despăgubirilor pentru creditorii de asigurări.

Astfel, contractele de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA rămân valabile, potrivit legii, până la data de 7 Decembrie 2023 pentru asigurări generale, respectiv 5 Februarie 2024 – pentru asigurări de garanții (Clasa 15). În perioada rămasă până la data menționată, polițele acoperă riscurile menționate conform contractelor de asigurare.

Denunțarea contractelor de asigurare

                În eventualitatea în care doriți să denunțați polițele de asigurare, puteți realiza acest lucru, până la data de 7 Decembrie 2023, inclusiv, pentru asigurări generale, respectiv 5 Februarie 2024 – pentru asigurări de garanții. Polițele se denunță la asigurătorul emitent-Euroins SA, printr-o solicitare transmisă la adresa de Email: reziliere@euroins.ro

 Recuperarea diferenței de primă

Pot solicita restituirea diferenței de primă doar asigurații care nu au daune avizate pe polițele de asigurare (nu au fost deschide dosare de daună pe polițele lor).

Suma cuvenită reprezintă prima datorată de catre asigurătorul debitor, pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Diferența de primă va fi restituită de către FGA, pe baza unei Cereri de plată restituire primă-Anexa 9, disponibilă online, pe site-ul FGA, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro

            I.Solicit plata restituirii de primă până la denunțarea automată a polițelor- 7 Decembrie 2023

Dacă solicitați restituirea de primă, până la data de 7 Decembrie 2023-data încetării de drept a polițelor de asigurare Euroins (mai puțin polițele de garanții), trebuie ca înainte de depunerea cererii de plată la FGA, să denunțați polița de asigurare la Euroins SA, urmând a se aplica un termen de preaviz de 20 de zile până la data la care produce efecte încetarea contractului. Doar după denunțarea poliței puteți transmite Cererea de plată privind acordarea restituirii de primă, la FGA.

            II.Solicit plata restituirii de primă după data încetarii de drept a polițelor de asigurare altele decât cele de garantii – începând cu 8 Decembrie 2023

Conform legii, asigurații Euroins SA, dupa data de 7 Decembrie 2023 (ultima zi de valabilitate a polițelor, altele decât cele de garanții)-data încetării de drept a polițelor emise de către asigurător, se vor putea adresa direct FGA cu o cerere de plată restituire primă-anexa 9, pentru a solicita restituirea diferenței de primă pe perioada rămasă neacoperită. Practic, din moment ce toate polițele încetează de drept la 7 Decembrie 2023, nu mai este nevoie să denunțe/prezinte dovada denunțării poliței la asigurător și se adresează direct Fondului, în termenul prevăzut de lege. În cazul lor, la ”cuantum sumă”, creditorii de asigurare fie își calculează singuri diferența de primă de restituit, fie menționează textul ”conform calcul FGA”.

Ce sumă solicit de la FGA?

Dacă asiguratul denunță polița la asigurător, va primi de la acesta o informare în care este menționată inclusiv valoarea diferenței de primă care trebuie restituită, prin intermediul FGA, pe baza anexei 9-cerere restituire primă, transmisă la Fond. Astfel, asiguratul va completa la ”cuantum sumă”, suma pe care o solicită din disponibilitățile Fondului.

                În măsura în care suma nu este specificată/calculată de către petent, acesta are posibilitatea să completeze cu textul ”conform calcul FGA”, urmând ca Fondul, la momentul instrumentării cererii de restituire primă, pe baza datelor din cererea creditorului de asigurare precum și a datelor transmise de asigurător, conform legii, să calculeze valoarea diferenței de primă de restituit.

Termenul de preaviz

La data de 7 Decembrie 2023, politele de asigurare încetează de drept, indiferent de termenele de preaviz stabilite conform condițiilor contractuale sau prevăzute de lege.

FGA aduce la cunoștința potențialilor creditori de asigurare ai societății Euroins SA care au denunțat/intenționau să denunțe polițele de asigurare la societare, următoarele:

În cazul polițelor denunțate:

Dacă cererea de denunțare a fost transmisă și înregistrată la asigurătorul în faliment, asiguratul nu poate reveni asupra denunțării, efectele acesteia urmând a se produce cu aplicarea termenului de preaviz de 20 zile. Detalii suplimentare regăsiti pe site-ul CITR.

În cazul polițelor care nu au fost denunțate  precizăm că polițele rămân în vigoare până la data expirării prevăzută în contract dar nu mai târziu de 07.12.2023, cand operează încetarea de drept a acestora pentru toate tipurile de contracte de asigurare, mai puțin pentru cele de garanții, care încetează de drept la data de 5 Februarie 2024.

             Până la 31 August 2023, FGA a înregistrat un număr de 55.115 cereri de restituire primă-Anexa 9, din partea creditorilor societății Euroins SA. Dintre acestea, FGA a avizat până la finele lunii August 2023 un număr de 8.164 cereri de restituire primă, în cadrul Comisiei Speciale a Fondului. Suma aprobată la plată pentru cererile de restituire primă menționate este în sumă de cca. 4,98 mil. lei.

Numărul cererilor de restituire primă adresate FGA poate fi diferit de numărul denunțărilor polițelor adresate asigurătorului. Cererile de restituire primă adresate FGA se transmit ulterior efectuării denunțării polițelor de asigurare, pe măsură ce asigurătorul transmite petenților adresele de informare referitoare la denunțare.  Astfel procesul de denunțare a polițelor de asigurare are o perioadă diferită de desfășurare, față de procesul de primire și înregistrare a cererilor de restituire primă, la FGA.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X