May 22, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Asigurari Educatie Popular

Cât costă un “RCA pentru câine” și cine este obligat să îl cumpere?

Tragedia petrecută pe Lacul Morii, unde o femeie și-a pierdut viața după ce a fost atacată de câini, ne amintește, încă o dată, că animalele domestice sunt, totuși, animale. O parte a proprietarilor de câini sunt obligați prin lege să se asigure pentru eventualele daune provocate de animalul de companie, dar acest tip de protecție financiară ar putea fi luată în considerare și de cei cărora nu li se impune prin lege.

Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) numărul 55/2002 obligă toți proprietarii de câini periculoși să își cumpere asigurare de răspunderi pentru acoperirea eventualelor daune pe care animalul de companie le poate provoca. Legea nu face referiri concrete la acoperiri însă produsele disponibile pe piață și analizate de www.studiifinanciare.ro se referă la vătămări cauzate oamenilor sau animalelor, dar și la multe alte acoperiri.

Revenim mai jos cu lista raselor de câini considerați periculoși, prin lege, dar mai întâi iată cum ar arăta și cât ar costa un “RCA pentru câine”.

Foarte important, asigurarea poate fi cumpărată în aceleași condiții și de proprietarii de câini care nu sunt pe lista de animale periculoase, iar aruncând o privire asupra tragediilor provocate de câini nesupravegheați utilitatea unei astfel de asigurări este destul de clară. Distrugerile provocate de un câine, incluzând aici daunele pe care o persoană vărămată le poate cere, pot ajunge ușor la mii sau zeci de mii de euro.

Produsul analizat de noi este unul dintre primele lansate pe piață și este emis de o companie de asigurări care s-a preocupat de promovarea asigurărilor de răspunderi, în general. Legea spune că limitele de răspundere, adică suma asigurată, poate varia între 200 și 100.000 de euro, așa că am cerut o calculație pentru o limită de 5000 de euro și pentru una de 50.000 de euro.

Pentru o acoperire de 50.000 de euro, conform condițiilor pe care le puteți urmări mai jos, prima anuală, adică prețul asigurării, este de aproximativ 970 de euro. Pentru o sumă asigurată de 5.000 de euro, prima anuală nu sare de 100 de euro, cât o asigurare de locuință în București, sau jumătate din costul unui RCA mediu.

Caz concret. Cum arată oferta unui asigurător și proprietarii căror câini sunt obligați să se asigure?

Caz analizat:
• Proprietar caine: persoana fizica
• Rasa de caine detinuta -> conform conditiilor de asigurare, trebuie sa fie una dintre categoriile:
Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull,
Bandog şi metişii lor
;
Categoria II: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino
Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

• Limita de raspundere: 50,000 euro in agregat si per eveniment [conform conditiilor Omniasig aceasta poate
fi de minim 2,000 euro sau maxim 100,000 euro]
• Se considera ca s-au efectuat vaccinarea antirabică şi rapelurile la zi
Informatii despre produsul de asigurare – ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PROPRIETARILOR SAU
DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE, Omniasig VIG

 1. Acoperire: Daune materiale și vătămări corporale/deces cauzate terților, din culpa Asiguratului
 2. Asigurarea este valabilă pe teritoriul României
 3. Nu se acopera: Orice prejudiciu rezultat din răspândiri de boli infecto-contagioase sau parazitare de către
  animalul aflat în proprietatea sau deținerea Asiguratului;
  Prejudicii produse de orice animal care participa la lupte
 4. Beneficiarul politei: terţă persoană prejudiciată prin fapta animalului aflat în proprietatea sau deţinerea
  Asiguratului, îndreptăţită să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului
  asigurat.
 5. Daună: prejudiciu produs unei terţe persoane prin fapta animalului aflat în proprietatea sau
  deţinerea Asiguratului, sub forma daunelor materiale, vătămărilor corporale sau decesului, în legătură cu
  care Asiguratul primeşte o cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior
  acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita
  repararea prejudiciului suferit.
  Dauna materială: dauna fizică (distrugere, pierdere sau depreciere) a unui bun incluzând pierderea
  folosinţei acestuia rezultată în urma acestei daune fizice.
  Vătămare corporală: orice vătămare fizică suportată de către o terţă persoană, incluzând boala,
  incapacitatea fizică şi orice vătămare mentală, suferinţă sau şoc, rezultat al unei astfel de vătămări fizice.
  Deces: moartea unei terţe persoane, rezultată din Certificatul de deces emis de autorităţile
  competente.
 6. Riscuri si cheltuieli acoperite de polita:
  (i) deces sau vătămare corporală a persoanelor;
  (ii) rănirea sau uciderea altor animale;
  (iii) daune materiale cauzate bunurilor terţilor.
  (i) cheltuielile efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în
  cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne
  în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de
  valabilitate a poliţei;
  (ii) cheltuielile efectuate de către terţul păgubit în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata
  unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, dacă Asiguratul a fost
  obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora (inclusiv în cazul în care
  acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în
  competenţa instanţei penale)
 7. Excluderi ale produsului de asigurare:
  (i) pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse cu intenţie de către Asigurat;
  (ii) pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei
  infracţiuni, exceptând infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi omor din culpă comise
  prin fapta animalului pentru care Asiguratul răspunde;
  (iii) amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi
  obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum şi cheltuieli de executare a hotărârilor privind
  plata despăgubirilor;
  (iv) daune provenind din sau în legătură cu răspunderea care se naşte din orice contract sau
  înţelegere scrisă, verbală sau subînţeleasă;
  (v) pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daunele morale;
  (vi) pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daune cauzate propriilor angajaţi prin
  fapta animalului pentru care Asiguratul răspunde;
  (vii) orice prejudiciu rezultat direct sau indirect din contaminări cu, sau răspândiri de boli infectocontagioase sau parazitare de către animalul aflat în proprietatea sau deţinerea Asiguratului;
  (viii) prejudicii produse de orice animal care participă la lupte;
  (ix) prejudiciile produse cu ocazia unui atac al animalului provocat de către persoana prejudiciată;
  (x) prejudiciile create persoanelor care locuiesc sau gospodăresc împreună cu Asiguratul;
  (xi) prejudiciile produse cu ocazia însoţirii animalului în locuri publice de către o persoană care se
  află sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor halucinogene, narcoticelor, precum şi de o
  persoană care datorită unei boli psihice sau altei cauze, nu conştientizează rezultatul faptelor
  sale

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X