June 14, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Analize ASF Opinii Studii

Modificările aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în contextul finanțelor sustenabile

În contextul dezvoltării domeniului de finanțe sustenabile și totodată al creșterii importanței acestuia și a impactului în zona financiară, din ce în ce mai mulți participanți își adaptează mecanismele la noile cerințe.

Printre acțiunile întreprinse în vederea facilitării tranziției verzi, în noiembrie 2021, IFRS Foundation a anunțat înființarea noului organism ISSB – International Sustainability Standards Board, al cărui scop principal este dezvoltarea unei baze globale a standardelor de înaltă calitate de prezentare a informațiilor privind sustenabilitatea, care să vină în sprijinul investitorilor.

Astfel, în martie 2022, ISSB a publicat două proiecte de standarde internaționale de raportare financiara spre consultare, după cum urmează:

IFRS S1: Cerințe generale pentru prezentarea informațiilor financiare legate de durabilitate

Ce este?  Pentru a se alinia la cerințele propuse, o societate ar trebui să prezinte informații despre oportunitățile și riscurile legate de sustenabilitate. Acest lucru este necesar investitorilor pentru a evalua valoarea întreprinderii, oferind informații despre impactul societății asupra oamenilor, economiei și planetei.

Ce trebuie prezentat? Informațiile privind sustenabilitatea trebuie să fie publicate în același timp cu situațiile financiare. Acestea oferă informații mai detaliate decât situațiile financiare, acoperind:

 • aspectele de guvernanță privind oportunitățile și riscurile de sustenabilitate;
 • deciziile luate de entitate care ar putea rezulta în intrări sau ieșiri de numerar viitoare care nu au îndeplinit criteriul de recunoaștere în situațiile financiare;
 • reputația și performanțele entității, precum și legătura acesteia cu oamenii, economia și planeta;
 • dezvoltarea activelor de natură intelectuală, bazată pe cunoștințe.

Proiectul de standard propune ca informațiile financiare legate de sustenabilitate să fie considerate a fi materiale în momentul în care acestea surprind factorii care ar putea influența evaluarea unei entități și decizia de a investi în respectiva entitate. De asemenea, noul Standard propus solicită companiilor să prezinte informațiile financiare privind sustenabilitatea și modul în care acestea au condus la rezultatele din situațiile financiare.

Exemple de raportare IFRS S1

 1. Un furnizor al unei companii a fost sesizat că nu respectă reglementările privind practicile de angajare. Compania decide să rezilieze contractul cu acel furnizor. În informațiile prezentate de companie aceasta va susține că este încrezătoare că noul furnizor are practici de angajare conforme cu normele internaționale. Această decizie se reflectă în costurile aferente furnizorilor, care trebuie de asemenea prezentate.
 2. O companie are o unitate de producție care generează emisii mari de gaze cu efect de seră. Compania decide să închidă acea unitate de producție. Compania prezintă implicațiile financiare ale acestei decizii: revizuirea duratei de viață economice a activului afectat și, dacă e cazul, recunoașterea unei deprecieri de valoare. Compania trebuie să menționeze și faptul că decizia aduce consecințe asupra personalului, prin reducerea acestuia, și asupra afacerilor locale, întrucât reputația companiei va fi afectată.

IFRS S2: Prezentarea informațiilor legate de climă

Ce este?  Relația unei entități cu mediul înconjurător are o importanță ridicată, schimbarea climatică ducând la riscuri semnificative în activitățile companiilor.Acest standard furnizează informații semnificative cu privire la oportunitățile și riscurile climatice, care, precum IFRS S1, pot influenta valoarea întreprinderii.

IFRS S2 folosește aceeași abordare precum standardul menționat precedent, prezentând informații despre guvernanță (Consiliul de Administrație, procesele, controalele și procedurile utilizate de companie pentru monitorizarea și managementul oportunităților și riscurilor climatice), strategie (modelul de business, fluxurile de numerar, finanțarea și costul capitalului, influențate de schimbările climatice), managementul riscului (identificarea riscurilor fizice și de tranziție) și indicatori și obiective (modul de cuantificare, monitorizare și management al oportunităților și riscurilor de sustenabilitate).

Ce trebuie prezentat? Conform proiectului de Standard, o companie trebuie să prezinte o descriere a planului de răspuns la riscurile climatice de tranziție care să conțină următoarele:

 • strategia de atingere a obiectivelor climatice, care să cuprindă acțiuni, resurse și mod de evaluare a îndeplinirii obiectivelor;
 • strategia de adaptare sau de înlăturare a riscurilor climatice;
 • metode de diminuare a emisiilor de carbon, dacă este cazul.

De asemenea, IFRS S2 specifică obligația de a prezenta informații despre modul în care analiza climatică a companiilor se aliniază cu Acordul de la Paris, în ceea ce privește diminuarea creșterii temperaturii globale.

Exemplu de raportare IFRS S2. Dacă o companie de automobile a stabilit ca obiectiv reducerea emisiilor, aceasta trebuie să raporteze progresul făcut în atingerea acelui obiectiv precum prezentarea informațiilor despre economia de combustibil, vânzările vehiculelor cu zero emisii.

Posibile modificări în cadrul situațiilor financiare privind prezentarea informațiilor financiare de sustenabilitate

Proiectele de standarde IFRS S1 și IFRS S2 includ propuneri de definiții și de cerințe care sunt aliniate la Cadrul conceptual pentru raportarea financiară, elaborat de International Accounting Standards Board (IASB) și standardele IAS 1 – Prezentarea situațiilor financiare și IAS 8 – Politici contabile, schimbări de estimări contabile şi corectarea erorilor.

Ținând cont de informațiile solicitate în propunerile de standarde, este de așteptat ca notele la situațiile financiare să capete o nouă formă, evidențiind aspectele de:

 • guvernanță: înființarea unui nou comitet/departament sau a unei noi categorii de riscuri evaluate în cadrul comitetului de management al riscului, care să se axeze pe sustenabilitate;
 • strategie: prezentarea modului în care oportunitățile și amenințările cu privire la factorii de sustenabilitate impactează compania, precum posibilitatea de finanțare și costul capitalului, evoluția planurilor de investiții din anii anteriori;
 • managementul riscului: procesele utilizate să identifice riscurile și oportunitățile de sustenabilitate;
 • indicatori și obiective: obiectivele de sustenabilitate propuse și parametrii utilizați pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

De asemenea, pentru a se alinia la noile cerințe de prezentare a informațiilor sustenabile, există posibilitatea apariției în situația poziției financiare și în situația rezultatului global a unor noi elemente bilanțiere, precum instrumente financiare sustenabile (de exemplu: obligațiunile verzi), datorii legate de durabilitate (de exemplu: împrumuturi utilizate în investirea în produse verzi/achiziția unor echipamente tehnologice care sunt menite să reducă efectele negative asupra mediului înconjurător), respectiv venituri și cheltuieli ce privesc activități sustenabile.

În plus, situația fluxurilor de trezorerie ar trebui să cuprindă de acum intrări și ieșiri de numerar care să vizeze în mod explicit preocupările verzi ale unei societăți. În acest fel, informațiile privind sustenabilitatea sunt cuantificate prin date financiare, asigurându-se comparabilitatea companiilor pe piața finanțelor verzi.

Totodată, proiectul de standard IFRS S2 precizează faptul că situațiile financiare trebuie să prezinte riscurile și oportunitățile climatice pentru perioada de raportare și să anticipeze efectele acestora pe termen scurt, mediu și lung.

Considerații finale

În prezent, ISSB analizează răspunsurile primite din partea participanților ce activează în sectorul financiar-contabil, drept propuneri și recomandări la noile cadre de raportare, urmând a elabora forma finală a celor două proiecte de standarde de sustenabilitate propuse.

Astfel, proiectele de standarde propuse nu impun obligativitatea aplicării, nici pentru societățile care raportează conform IFRS. În prezent, acestea nu produc efecte asupra domeniului financiar, însă, odată cu optarea pentru acestea, pregătirea profesională specializată în vederea formării unor experți competenți, precum și timpul suplimentar dedicat însușirii noilor cerințe, vor fi elemente absolut necesare pentru asigurarea unei raportări conform IFRS S1 și IFRS S2.

Paul Baranga

author
Director Direcția Supreveghere Integrată Autoritatea de Supraveghere Financiară

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X