July 24, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Analize ASF Asigurari Popular

Peste 350.000 de șoferi și-au cumpărat dreptul de a alege singuri cine le plătește dauna RCA. Cât costă să te ferești de probleme în caz de accident

Aproape 353.000 de șoferi au ales, anul trecut, să adauge contractelor de RCA clauza “decontare directă”, care le permite ca în caz de accident să solicite plata daunei propriului asigurător RCA, nu celui care a vândut polița șoferului vinovat, așa cum se întâmplă în mod normal.

În condițiile în care unele societăți de asigurare plătesc daunele mai greu decât altele, diferențe ce se pot vedea inclusiv din numărul de reclamații trimise la ASF de păgubiți, opțiunea “decontare” directă se poate dovedi o alegere cât se poate de inspirată. Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în Raportul asupra evoluției pieței asigurărilor în 2022 , anul trecut au apelat la această variantă 352.281 de șoferi, număr puțin mai mic decât în 2021, dar aproape dublu față de 2020. Primele brute subscrise de asigurători din clauza de decontarea directă au atins 58,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că prima medie anuală plătită de clienți a fost de puțin peste 170 de lei, în creștere de la 121 de lei, cât a fost în 2021.

Anul trecut a venit cu un record în ceea ce privește numărul dosarelor de daună plătite în contul clauzei decontare directă, fiind vorba despre aproape 12.200 de cazuri, cu o daună medie de peste 8.100 de lei. În total, s-au plătit peste 98,5 milioane de lei sub formă de daune, de asemenea un record.

Avantajul principal al clauzei decontare directă derivă din faptul că, în caz de daună, plata despăgubirii este făcută de propriul asigurător al șoferului păgubit, nu de către firma de asigurare care a emis RCA pentru șoferul vinovat, cum se întâmplă în mod normal.

Altfel spus, șoferul care are clauza de decontare directă își cumpără, contra unei sume medii de 172 de lei, dreptul de a alege propriul asigurător RCA în cazul în care suferă o daună din vina altui șofer. Acest avantaj este semnificativ, în condițiile în care comportamentul de plată al asigurătorilor diferă de la caz la caz și, mai mult, în general, societățile care gestionează portofolii mari de RCA reglementează mai greu dosarele de daună față de cele cu portofolii mai suple în această zonă.

Citiți AICI ce șoferi plătesc cel mai ieftin RCA, după schimbarea regulilor în domeniu

Cum funcționează clauza de decontare directă conform legii

În sens legal, decontarea directă reprezintă o clauză care poate fi achiziţionată împreună cu poliţa dumneavoastră RCA. Aceasta presupune faptul că, după un accident rutier, proprietarul mașinii păgubite are opțiunea de a merge la propriul asigurător RCA pentru a-și recupera prejudiciul, urmând ca asigurătorul său să recupereze suma plătită de la asigurătorul şoferului vinovat.

AICI găsiți toate datele și evoluțiile semnificative pentru piața asigurărilor, în 2022

Clauza vine în sprijinul consumatorilor de asigurări RCA, fără a limita în vreun fel dreptul șoferului păgubit de a merge direct la asigurătorul vinovatului pentru a-și recupera prejudiciul astfel cum este stipulat în legislația incidentă, în speță, art. 2 alin. 17, art. 20 și 26 din Legea 132/2017 precum și art. 7 alin. 1 lit. g, art. 10 alin. 1, 2, 8 lit. i), art. 13 alin. 7, lit. f), art. 18 alin. 1, art. 19 alin. 6 și 7 precum și art. 34 din Norma ASF 20/2017:

Art. 2. – 17. decontare directă – serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat; 

      Art. 20. – (1) Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

            (2) Persoana prejudiciată are dreptul, direct sau prin mandatari, să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

            (3) Cererea de despăgubire se poate înainta şi prin mijloace electronice. 

      Art. 26. – (1) Decontarea directă între asiguratorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României; 

b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România; 

c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 

d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului; 

e) prejudiciile exclud vătămările corporale. 

          (2) Serviciul de decontare directă se ofertează obligatoriu de către asigurător, dar achiziţia acesteia este opţională de către asigurat. 

          (3) Procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale A.S.F. 

          (4) Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

AICI puteți vedea cât a câștigat, în medie, un român care a cotizat timp de 15 ani în sistemul de pensii private obligatorii, Pilonul II

    Art. 7 – (1) Asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informaţii complete şi corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv: 

       g) informaţii privind decontarea directă, în situaţia în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părţi a modalităţii de decontare directă şi dacă dauna este instrumentată prin această modalitate; 

    Art. 10 – (1) În cazul în care asiguratul RCA şi asigurătorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la încheierea sau pe perioada derulării contractului RCA, acestea vor fi menţionate distinct în contractul RCA. 

            (2) Clauza de decontare directă şi termenii acesteia se stabilesc de comun acord la încheierea contractului de asigurare RCA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/2017

            (8) Contractul RCA, prevăzut în anexa nr. 10, conţine cel puţin următoarele informaţii: 

i) tariful aferent decontării directe, dacă asiguratul a optat pentru această clauză; 

    Art. 13 – (7) Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare şi conţine următoarele informaţii: 

f) tariful aferent decontării directe; 

     Art. 18 – (1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei: 

a) asigurătorului RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului a încheiat asigurarea RCA; 

b) reprezentantului de despăgubiri; 

c) propriului asigurător RCA în cazul utilizării decontării directe; 

d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar. 

       Art. 19 – (6) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-un accident de vehicul, persoana prejudiciată se adresează asigurătorului său RCA ca urmare a utilizării decontării directe sau asigurătorului său de bunuri, sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate următoarele: 

a) constatarea avariilor; 

b) soluţiile tehnice adoptate; 

c) modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, cuvenite în baza contractului RCA. 

   (7) În limitele despăgubirii achitate pe baza utilizării serviciului decontării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile propriului asigurat împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

        Art. 34 – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, asigurătorii RCA încheie un acord de reglementare a relaţiilor economice şi organizatorice privind gestionarea modalităţii de decontare directă şi a regreselor administrative. 

            (2) Acordul de reglementare prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin: 

a) documentele pe care le conţine dosarul de daună în vederea recuperării despăgubirii de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate; 

b) modalităţi de comunicare; 

c) termene de plată; 

d) modalităţi de compensare şi garantare. 

            (3) Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate avizează asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea evenimentului în termen de 3 zile de la data deschiderii dosarului de daună. 

            (4) Asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea evenimentului confirmă valabilitatea contractului RCA în termen de 3 zile de la solicitare. 

            (5) Tarifele aferente decontării directe sunt calculate distinct faţă de tariful de primă RCA şi sunt comunicate A.S.F. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme. 

            (6) Asigurătorii RCA notifică A.S.F. cu privire la intenţia de modificare a tarifelor aferente decontării directe, cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada în care acestea pot fi practicate, şi comunică A.S.F. noile tarife cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X