July 25, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Legislatie Popular Uncategorized

Poți scăpa definitiv de controlul ANAF? Noua legislație are prevederi speciale

sursa:www.pixabay.com

Printre modificările aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală se numără și unele prevederi care fac referire la controlul fiscal. Printre altele, organele de control sunt obligate să să notifice în prealabil ” contribuabilii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale”. Dar nu este doar atât.

“Începând de la 1 ianuarie, orice contribuabil va parcurge întâi 2 etape pregătitoare înainte de a începe inspecția fiscală și, dacă el respectă aceste două etape, nu va mai fi controlat niciodată”, declara, la finalul anului 2022, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Heiuș. Oficialul face referire la modificări importante ale legislației privind fiscalitatea, impuse prin OUG 188/2022.

” Contribuabilii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale vor fi anunțați în scris cu privire la riscurile fiscale identificate, punându-li-se în vedere ca, în cel mult 30 de zile de la primirea notificării, să depună sau să-și corecteze declarațiile fiscale. Conținutul concret al notificării va fi reglementat prin ordin al președintelui ANAF ce urmează a fi emis cel târziu în 27 februarie 2023. “,

Livia Maria Roman, avocat în cadrul Iordăchescu și Asociații.

Contribuabilii vizați de controale au 30 de zile în care ANAF nu va întreprinde măsuri

Până la împlinirea termenului de 30 de zile, organele fiscale nu vor întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale. După „expirarea” termenului, există două variante:
• contribuabilul notificat nu remediază riscurile fiscale identificate – caz în care acesta urmează a fi supus unei inspecții fiscale ori unei verificări documentare;
• contribuabilul notificat remediază riscurile fiscale identificate, în sensul că depune/ corectează declarațiile fiscale – situație în care organele fiscale au posibilitatea să nu mai efectueze controlul. Subliniem că nu există o obligație a organelor fiscale de a renunța la inspecție, acestea putând proceda la efectuarea ei independent de intervențiile voluntare ale contribuabilului asupra declarațiilor sale fiscale. Dacă organele fiscale decid demararea inspecției, acestea transmit contribuabilului un aviz de inspecție fiscală prin care îl informează că, după 30 de zile (în cazul marilor contribuabili) sau după 15 zile (pentru restul contribuabililor), va începe inspecția fiscală. Este important de știut că, și în acest interval, contribuabilul poate depune sau corecta declarațiile fiscale. Diferența notabilă, însă, față de remedierea neregulilor în termenul de 30 de zile acordat prin notificare este aceea că, după primirea avizului, organele fiscale nu mai au posibilitatea de a se răzgândi în ceea ce privește efectuarea inspecției, indiferent de „corecturile” făcute de persoana vizată. Cu toate acestea, depunerea sau rectificarea declarațiilor prezintă relevanță din perspectiva tipului
de penalitate ce va fi aplicat, pe lângă dobânda de 0,02% pe zi, obligațiilor fiscale principale ce se vor stabili în cursul inspecției. Astfel, dacă obligațiile fiscale sunt declarate, dar nu sunt plătite, fiscul va aplica penalitatea de întârziere de 0,01% pe zi, pe când, dacă obligațiile fiscale nu sunt declarate (și, desigur, nici plătite), se va aplica penalitatea de nedeclarare de 0,08% pe zi.

„Precizăm că „instituția notificării de conformare” se aplică, în mod similar, și la verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice.”

Av. Livia Maria Roman

Ce sfaturi dau avocații contribuabililor vizați de controale

Specialiștii citați transmit și câteva sfaturi contribuabililor, interpretând noile prevederi legale. Iată câteva dintre acestea:

  • Lăsând la o parte că în experiența noastră practică nu am întâlnit niciodată o astfel de situație, nu vedem care ar fi temeiul legal ce ar permite
    organelor fiscale ca, după comunicarea avizului de inspecție fiscală și remedierea erorilor declarative de către persoana vizată, organul fiscal să renunțe la efectuarea inspecției fiscale. Din acest considerent, recomandăm contribuabililor să „profite” de răgazul celor 30 de zile de la primirea notificării pentru a-și depune ori corecta declarațiile fiscale.
  • în al doilea rând, la termenul prevăzut în avizul de inspecție fiscală, inspecția fiscală va începe la sursele indicate în aviz, pentru perioadele indicate în aviz, și nu neapărat „la toate impozitele și taxele pe întreaga perioadă de prescripție”
  • Legea nu prevede, ca o sancțiune aplicabilă contribuabilului care nu-și reglementează situația declarațiilor în perioada indicată în aviz, extinderea verificării la toate impozitele, taxele și contribuțiile din vectorul fiscal, pe perioada maximală de 5 ani.
  • Potrivit Codului de procedură fiscală, atât selectarea în scopul efectuării inspecției fiscale, cât și selectarea pentru verificarea situației fiscale personale se fac, în prezent, în funcție de nivelul riscului determinat pe baza analizei de risc. În vederea desfășurării inspecțiilor fiscale „clasice”, organele fiscale filtrează contribuabilii prin prisma a patru criterii: înregistrarea fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, nivelul de declarare și realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.
  • Rezultatele analizei de risc nu se comunică, în prezent, persoanelor vizate, iar acestea nu au posibilitatea de a face obiecții cu privire la modul de stabilire a riscului și a clasei/subclasei de risc fiscal în care au fost încadrate. Pentru viitor, unul dintre obiectivele Strategiei ANAF în perioada 2021 – 2024 vizează implementarea unei platforme de tip Big Data, care să permită gestionarea unui volum masiv de date structurate și nestructurate, analiza acestora, modelarea predictivă și implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea în mod automat a analizei de risc a contribuabililor. După ce automatizarea analizei de risc va fi implementată, organele fiscale vor avea obligația de a-i transmite contribuabilului, la cererea acestuia, clasa și subclasa de risc în care este încadrat (cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea dreptului la această informație). Totuși, (încă) nu există vreo dispoziție care să-i permită contribuabilului, măcar din 2026, să ridice obiecții cu privire la procedura de selectare folosită pentru efectuarea inspecției

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X