April 24, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Investitii Popular

ASF, atenție sporită la companiile de la BVB. Obligațiile de transparență, cap de listă

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a monitorizat permanent, de la începutul anului și până în prezent, Adunările Generale ale Acționarilor convocate de emitenți, în vederea respectării dispozițiilor legale incidente și, totodată adaptării la noile condiții generate contextul economic internațional.

Procesul de supraveghere a emitenților de instrumente financiare a constat, în principal, în efectuarea de acțiuni specifice de supraveghere a respectării de către emitenții de instrumente financiare a obligațiilor de transparență (curentă și periodică), de verificare a conformității situațiilor financiare (emitenți admiși la tranzacționare pe piața reglementată) cu cadrul IFRS, de verificare a raportării nefinanciare (privind sustenabilitatea) și monitorizarea/verificarea respectării drepturilor acționarilor.

În  prima jumătate a anului 2023, ASF a emis șase decizii de sancționare (două avertismente și trei amenzi în valoare totală de 45.000 lei) și trei decizii de impunere de obligații în sarcina emitenților.

Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea termenelor legale de publicare a rapoartelor anuale și/sau neconformitatea acestora, cât și pentru neîntocmirea și netransmiterea în termenul legal a rapoartelor cu privire la tranzacțiile semnificative cu părți afiliate și neasigurarea întocmirii și publicării unui raport semestrial al auditorului extern cu privire la tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate.

Nerespectarea obligațiilor de transparență

Principale probleme identificate și în cursul anului 2023 au fost legate de nerespectarea obligațiilor de transparență, respectiv a termenelor de publicare a rapoartelor financiare anuale ale emitenților sau a completitudinii rapoartelor periodice (ex: lipsa rapoartelor de audit), publicarea materialelor aferente adunărilor generale ale acționarilor, modalitatea de convocare, organizare și desfășurare AGOA/AGEA și aspecte care vizează transparența evenimentelor corporative.

Din punct de vedere statistic, în urma analizelor efectuate în contextul activității specifice de supraveghere a îndeplinirii obligațiilor de raportare curentă și periodică și de respectare a drepturilor acționarilor, au fost transmise aproximativ 400 de adrese emitenților, prin care le-au fost aduse în atenție obligațiile pe care le au în ceea ce privește transparența și respectarea drepturilor acționarilor.

În ceea ce privește deciziile de impunere de obligații, au fost impuse în sarcina emitenților următoarele tipuri de obligații:

  • întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea asigurării conformității situațiilor financiare aferente exercițiului 2022 cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
  • asigurarea publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X