April 12, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Economie Investitii

Crowdfunding – Ce este și cum funcționează?

Crowdfunding – adică finanțarea participativă sau, mai simplu chiar, “multifinanțarea” – este o nouă formă (intrată în vigoare în luna august) prin care un antreprenor poate să obțină bani pentru dezvoltarea afacerii sau pentru dezvoltarea unui produs nou.

În esență, furnizorii de servicii de finanțare participativă construiesc o platformă digitală (website) prin care acționează ca intermediari între antreprenorii care au nevoie să obțină noi fonduri pentru afacerile lor și deținătorii unor astfel de fonduri – potențialii investitori, reuniți astfel într-o comunitate digitală ce poate acorda împrumuturi bănești sau poate cumpăra părți sociale de la firma care solicită finanțare.

Crowdfundingul este deci  un mijloc de obținere de finanțare prin intermediul unei platforme digitale care conectează potențiali investitori sau creditori cu mediul de afaceri care caută finanțare. Finanțarea participativă poate lua forma creditării unui proiect sau pe cea a investiției în respectivul proiect, iar în ultimul caz părțile sociale ale unei societăți cu răspundere limitată pot fi utilizate ca instrumente admise în scopul finanțării participative (dacă nu sunt supuse unor restricții de natură să împiedice efectiv înstrăinarea lor).

În crowdfunding, trei la număr sunt principalii actori implicați: în primul rând cel ce cere banii, antreprenorul sau dezvoltatorul de proiect, care urmărește să obțină finanțare prin intermediul platformei; apoi vine cel ce are banii, investitorul care, prin intermediul platformei de finanțare participativă, acordă împrumuturi sau achiziționează valori mobiliare sau instrumente admise în scopul finanțării participative; al treilea rol îl are furnizorul de servicii de crowdfunding, el este cel ce pune în legătură investitorii cu dezvoltatorii de proiecte, prin utilizarea platformei de finanțare participativă. Finanțarea participativă este o sursă alternativă de finanțare, inclusiv de capital de risc, care poate oferi și alte beneficii firmelor în căutare de lichiditate: acționează și ca un eficient instrument de marketing și promovare, validând o idee de afaceri și punând la dispoziția antreprenorilor accesul la un număr mare de persoane, perspective și informații.

În România, A.S.F. este autoritatea competentă pentru îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute de legislația europeană și autohtonă privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă. Cei care vor dori să devină furnizori de servicii de crowdfunding trebuie să obțină o autorizație de la ASF, care va analiza și soluționa cererile în termen de maximum trei luni. Odată ce cererea a fost aprobată, furnizorii de servicii de finanțare participativă vor fi înscriși într-un registru special. Ei vor fi obligați să obțină dovada că firma care apelează la serviciile lor pentru a obține bani de la potențialii investitori nu a încălcat legislația comercială, a insolvenței, a serviciilor financiare, a combaterii spălării banilor, a combaterii fraudelor sau a răspunderii profesionale și nu este stabilită într-un paradis fiscal. Totodată, furnizorii de servicii de crowdfunding vor trebui să pună la dispoziția potențialilor investitori informații esențiale legate de investiție.  

Daniel Apostol
Director, Direcția Comunicare și Educație Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X