June 18, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Analize ASF Asigurari Popular

Impactul schimbărilor climatice asupra asigurărilor

Autorul materialului, Ioana Țanea, este analist financiar în cadrul Direcției Generale Strategie și Stabilitate Financiară din Autoritatea de Supravegere Financiară (ASF).

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a publicat un Raport privind includerea de către asigurători a măsurilor de adaptare la schimbările climatice în practicile lor de subscriere pentru asigurările generale.

Raportul este rezultatul unui exercițiu pilot privind activitatea de subscriere pe care EIOPA l-a desfășurat în 2022 cu 31 de societăți de asigurare voluntare din 14 țări europene. Raportul evaluează practicile curente de subscriere pentru asigurările generale în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice și tratamentul prudențial al acestora în cadrul regimului de Solvabilitate II. Prin urmare, acesta evaluează dacă actualul cadru prudențial introduce obstacole care ar putea împiedica utilizarea pe scară largă a măsurilor de adaptare pentru produsele de asigurare generală.

În timp ce se înregistrează progrese în ceea ce privește modul în care societățile de asigurare își adaptează practicile de subscriere pentru asigurările generale la schimbările climatice, raportul arată că piața asigurărilor din UE pare să se afle într-un stadiu relativ incipient. EIOPA consideră că sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, în special în ceea ce privește standardizarea punerii în aplicare a măsurilor de adaptare legate de climă în contractele de asigurare, de exemplu prin certificate și programe dedicate bazate pe riscuri.

 1. Contextul

Creșterea preconizată a expunerilor la riscul fizic și a cererilor de asigurare ca urmare a schimbărilor climatice va conduce în timp la majorarea primei de risc, ceea ce ar putea afecta pe termen mediu și lung accesibilitatea și disponibilitatea produselor de asigurare cu acoperire împotriva pericolelor legate de climă. În acest context, măsurile de adaptare legate de climă (de exemplu pereții sau ușile rezistente la apă în cazul riscurilor de inundații) pot fi un instrument esențial pentru menținerea aprovizionării viitoare cu produse de asigurare generală care acoperă riscurile legate de climă.

În general, asigurările generale sunt afectate cel mai des de dezastrele naturale cauzate de inundații. Din păcate, sunt puține societăți de asigurare care oferă informații explicite deținătorilor de polițe de asigurare, cu privire la schimbările climatice și riscurile implicate.

În demersurile acesteia, EIOPA va avea în vedere o mai bună înțelegere a practicilor actuale de subscriere ale industriei în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice și evaluarea tratamentului prudențial al acestora în temeiul Solvabilitate II, observând în același timp dacă în cadrul prudențial există obstacole care ar putea împiedica încorporarea măsurilor de adaptare în produsele de asigurare.

Perspectiva asupra schimbărilor climatice în contextul asigurărilor generale a fost structurată de către Autoritate în patru arii principale:

 • influența schimbărilor climatice asupra liniilor de asigurări generale;
 • punerea în aplicare a măsurilor de adaptare legate de climă în cazul produselor de asigurare generală;
 • efectele asupra subscrierii în urma aplicării măsurilor de adaptare legate de climă;
 • tratamentul prudențial al măsurilor de adaptare legate de climă.

În acest context, este necesară acordarea unei atenții deosebite asupra produselor de asigurare care:

 • oferă acoperire pentru pericolele legate de climă în conformitate cu taxonomia UE (temperatură, vânt, apă și masă solidă);
 • pun în aplicare măsuri de adaptare legate de climă care reduc expunerile la riscul fizic pentru deținătorii de polițe de asigurare;
 • stabilesc stimulente (prime reduse sau deduceri) pentru deținătorii de polițe de asigurare pentru a aplica măsuri de adaptare.
 • Analiza schimbărilor climatice asupra asigurărilor generale

Provocările identificate de către EIOPA pentru sectorul asigurărilor și care par să împiedice furnizarea pe scară largă a produselor de asigurare generală ce pun în aplicare măsuri de adaptare legate de climă sunt din cauza:

 • lipsa de conștientizare a deținătorilor de polițe de asigurare a schimbărilor climatice și a măsurilor de adaptare;
 • dificultatea recunoașterii adecvate, bazată pe riscuri, a măsurilor de adaptare necesare;
 • dimensiunea costurilor măsurilor de adaptare.

Din perspectiva EIOPA, aceste provocări pot fi depășite la nivel european prin intermediul realizării unor campanii de informare adresate deținătorilor de polițe de asigurare care să includă informații detaliate cu privire la efectele schimbărilor climatice și expunerea la risc aferentă. În plus, îmbunătățirea standardizării măsurilor de adaptare și a practicilor de subscriere ar putea contribui la promovarea punerii în aplicare pe scară largă a măsurilor de adaptare în practicile de subscriere și la furnizarea de stimulente bazate pe riscuri pentru deținătorii de polițe (de exemplu, niveluri mai scăzute ale primelor).

În majoritatea liniilor de activitate, societățile care furnizează asigurări generale susțin ”că nu au crescut prețul primelor de asigurare sau să fi avut intenția de a mări nivelul deducerilor ca urmare a schimbărilor climatice”. Cu toate acestea, au fost remarcate creșteri ale nivelului primelor și ale deducerilor în cazul asigurărilor pentru locuințe, această linie de asigurare fiind cel mai puternic expusă schimbărilor climatice. Astfel, există o legătură directă între măsurile de adaptare legate de climă și primele de asigurare, deoarece măsurile de adaptare vizează reducerea expunerilor la riscul fizic și a pierderilor asociate schimbărilor climatice și, prin urmare, contribuie la reducerea primei unui contract de asigurare.

Practicile de subscriere și măsurile de adaptare în domeniul asigurărilor generale cuprind evaluări specifice ale riscurilor și recomandări corespunzătoare privind măsurile de prevenire în asigurarea locuințelor, precum instalarea sistemelor de alertă și avertizare împotriva evenimentelor meteorologice extreme.

Conform informațiilor raportate de către EIOPA, aproximativ 70% din societățile de asigurare consideră că măsurile de adaptare legate de climă reprezintă un instrument eficient pentru a menține disponibilitatea și accesibilitatea pe termen lung a asigurărilor generale în contextul schimbărilor climatice.

În acest sens, implementarea sistemelor de avertizare timpurie și de alertă împotriva evenimentelor meteorologice extreme este un instrument ce se poate dovedi a fi facil în practicile de subscriere. Aceste alerte digitale pot fi combinate cu măsuri preventive specifice asiguratului și ar trebui transmise spre informare către toți deținătorii de polițe de asigurare.

Aproximativ un sfert din societățile de asigurare furnizează informații specifice privind impactul potențial al schimbărilor climatice asupra acoperirii lor prin polițe de asigurare.

 • Considerente finale

EIOPA susține că se va concentra pe informarea publicului cu privire la riscurile climatice și la măsurile de prevenire aferente. În plus, aceasta va aduce modificări în cadrul prudențial prin evaluarea tratamentului prudențial specific al adaptării la schimbările climatice în cadrul practicilor de subscriere pentru asigurarea generală și prin reevaluarea formulei standard pentru riscul de catastrofă naturală.

Pentru ca obiectivul general de adaptare a societății și a economiei în mod corespunzător la schimbările climatice să poată fi îndeplinit, EIOPA susține faptul că ”este important ca pe lângă contribuția asigurărilor să fie luate și alte măsuri care depășesc domeniul de aplicare al acestora, precum adaptarea clădirilor la dinamica schimbărilor climatice”.

Toate aceste măsuri ce vizează natura pot contribui la conservarea biodiversității, obiectiv de mediu stabilit în Taxonomia Uniunii Europene.

Următoarele acțiuni pe care EIOPA își propune să le urmeze în ceea ce privește finanțarea sustenabilă sunt:

 • studierea posibilelor instrumente pentru a spori gradul de conștientizare a riscurilor legate de climă și înțelegerea măsurilor de prevenire a acestora în rândul societății și al industriei (de exemplu, prin intermediul instrumentelor web sau al bazelor de date);
 • dezvoltarea modalităților de îmbunătățire a colectării datelor privind pierderile asigurate și facilitarea utilizării modelării datelor în privința riscurilor climatice.
 • evaluarea tratamentului prudențial specific al măsurilor de adaptare legate de climă în domeniul asigurărilor generale și va iniția reevaluarea cerințelor de capital pentru riscul de catastrofă naturală în formula standard a Solvabilitate II.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X