July 24, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Opinii Pensii Popular Uncategorized

Sistemul de pensii private a performat în 2023: randament peste inflație, active și plăți la maxim istoric, rol esențial în cadrul ofertei Hidroelectrica, reziliența la crize

Sistemul de pensii private din România reprezintă cea mai importantă componentă a pieței financiare nebancare, având un rol vital în facilitarea fluxurilor de capital, inclusiv în finanțarea datoriei publice a statului și stabilitatea pieței de capital.

Investiţiile fondurilor de pensii private s-au efectuat în proporție de peste 92% în active ce susțin sub o formă sau alta finanțarea economiei românești, emitenții din portofoliu fiind preponderent din România (92,03% în luna iunie 2023).

Pe parcursul anului 2023, performanța fondurilor de pensii private a înregistrat o creștere substanțială, activele totale ajungând la un maxim istoric de 118,03 mld. lei (PII+PIII), sumă ce reprezintă 7,4% din PIB. Evoluția valorii unitare a activului net a înregistrat fluctuații în ultimii ani dar sistemul de pensii private și-a dovedit reziliența, variațiile fiind conjuncturale, efectele crizelor din ultimii ani fiind de scurtă durată și recuperate integral datorită optimizării structurii portofoliilor.

Evoluția VUAN pentru fondurilor de pensii administrate privat (Pilon 2) comparativ cu evoluția Indicelui BET Index în perioada 31.12.2021-21.07.2023

Așa cum se poate observa din graficul anterior, impactul declanșării războiului din Ucraina de finalul lunii februarie 2022 a avut un impact considerabil, scăderea lunară a BET fiind de 3,59%. În luna septembrie 2022 pe fondul tensiunilor geopolitice, creșterii ratelor de dobândă și a creșterii gradului de conștientizare a riscului de inflație, evoluția lunară a BET a înregistrat o scădere de 11,77%, fiind cea mai mare scădere lunară înregistrată ulterior lunii martie 2020 (evoluție înregistrată ca urmare a declanșării pandemiei COVID-19). Ulterior, evoluția indicilor a fost pozitivă trendul menținându-se pe tot parcursul anului 2023. Astfel, la 21.07.2023, indicele BET a avut o creștere pentru ultimele 9 luni de 24,35%, indicele prețurilor titlurilor de stat în lei (BROMA) a avut o creștere de 16,25%, ceea ce a deteminat o creștere a valorii medii unitare a activului net pentru Pilonul II de 16,64%. Inflația pentru ultimele 9 luni a înregistrat o valoare de 7,24%, de unde rezultă un randament superior al fondurilor de pensii față de inflație pentru aceeași perioadă. Totodată, valoarea medie unitară a activului net a Pilonului II pentru perioada de 1 an a înregistrat o creștere de 15,33%, superioară ratei inflației pentru perioada de un an de 10,25%.          

Chiar dacă s-au înregistrat fluctuaţii ample ale preţurilor anumitor instrumente financiare deținute de fondurile de pensii, acestea nu au afectat valoarea pensiilor deoarece acestea sunt garantate la nivelul contribuţiilor nete ale participanţilor, legislaţia care stă la baza sistemului de pensii private prevăzând în acest scop constituirea de provizioane tehnice din resursele proprii ale administratorilor.

Ținând cont de faptul că orizontul investiţional al fondurilor de pensii private este pe termen lung, în corelaţie cu durata obligaţiilor faţă de participanţi, activităţile de investiţii şi de asigurare a unui venit suplimentar pentru populaţie influenţează semnificativ factorii de producţie munca si capitalul, contribuind la dezvoltarea economică pe termen lung cu impact asupra PIB-ului potențial. Astfel, de la începutul sistemului până în prezent au fost realizate plăți către participanți în valoare totală de peste 2,01 mld. lei ( iunie 2023).

Sumele acumulate sub forma activelor fondurilor de pensii private sunt investite în economie pe perioade lungi, predictibile, reprezentând o sursă stabilă de finanţare a economiei şi a statului. Fondurile de pensii au un rol stabilizator în asigurarea unei surse permanente de finanţare autohtonă, prin participarea periodică la subscrierile publice de titluri de stat, precum și la ofertele publice de listare efectuate la Bursa de Valori București. Astfel, oferta publică de vânzare de acțiuni Hidroelectrica s-a încheiat cu un real succes, iar un rol esențial l-au avut fondurile de pensii atât prin lansarea ofertei numai pe piața locală de capital, cât și prin achiziționarea unui pachet semnificativ de acțiuni.  

Sistemul pensiilor private este o piață stabilă, strict reglementată și atent supravegheată din perspectiva respectării prevederilor legale și a riscurilor potențiale. În vederea creșterii eficienței funcționării sistemului, cât și pentru protejarea intereselor participanților și beneficiarilor, în ultimul an au fost implementate o serie de modificări legislative pentru asigurarea condițiilor legale necesare pentru diversificarea adecvată a investițiilor fondurilor de pensii, și inclusiv pentru adaptarea limitelor cantitative aplicabile acestora la condițiile de piață caracterizate prin volatilitate și incertitudine.

Daniel Armeanu este vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de piața pensiilor private

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X